Regulier: Module CKV

En als je niet wilt of kunt kiezen…?

Modules Culturele en Kunstzinnige Vorming

Speel je een instrument? Teken of schilder je vaak? Kijk je in onbekende steden je ogen uit naar de gebouwen die er staan? Lees je graag? Hou je ervan om naar een theater te gaan of naar een concert? Heb je aandacht voor mooie dingen om je heen? Schrijf je wel eens gedichten of verhalen? Dan zijn de culturele modules jou op het lijf geschreven!

Deze studierichting kent even veel lesuren als de trajecten en is in modules opgebouwd: er is tijd voor een projectmatige kennismaking met cultuur, muziek en kunstzinnige vorming, zodat je kunt ontdekken wat bij jou het meest in de smaak valt.

Als je bijzondere interesse hebt voor kunst en cultuur, biedt Thorbecke in de onderbouw drie lessen per week aan op dit gebied. Deze lessen gaan uit van je eigen ervaring. Je wordt meegenomen in de wondere wereld van kunst en cultuur, waarin je kennismaakt met muziek, theater, beeldende kunst, literatuur en architectuur, maar ook met toegepaste kunstvormen zoals design. En dat doen we niet alleen. In samenwerking met verschillende kunst- en cultuurinstellingen worden er allerlei culturele activiteiten georganiseerd.

In klas 3 maak je samen met medeleerlingen een grote productie waarin alle kunstvormen samenkomen. In de bovenbouw wordt Culturele en Kunstzinnige Vorming doorgezet en is het een vak (CKV) dat naast Beeldende Vorming onderdeel uitmaakt van het examenprogramma.

Typisch Reguliere Modules CKV op Thorbecke:

  • Voor de creatievere leerling
  • Kennismaken met verschillende kunstvormen
  • Aansluitend bij je eigen ervaringen
  • Werken in afgebakende projecten (modules)
  • Allerlei culturele activiteiten
  • Voorbereiding op CKV in de bovenbouw