Voorlichting groep 8 leerlingen

Alvast voor in de agenda, maar onder voorbehoud i.v.m. Covid-19. Invulling en opgave volgen later.

  • Groep 8 week: 2 t/m 6 november 2020: groep 8 leerlingen komen met hun groepsleerkracht een middag meelopen.
  • Open les middag (voor groep 8 leerlingen): 4 november 2020: 14.00-16.15 uur (opgave volgt later)
  • Informatieavond (voor ouders en leerlingen): 4 november 2020: 18.30-21.00 uur
  • Trajectmiddag (voor groep 8 leerlingen) : 18 november 2020: 14.00-16.00 uur
  • ¬†Trajectmiddag (voor groep 8 leerlingen) : 10 december 2020: 14.00-16.00 uur
  • Trajectmiddag (voor groep 8 leerlingen) : 9 februari 2021: 14.00-16.00 uur
  • Open dag: 13 januari 2021: 13.30-18.00 uur