Informatie omtrent Corona op Thorbecke

Nu de overheid heeft besloten i.v.m. het coronavirus de sluiting van de scholen te verlengen t/m 28 april 2020, zullen ook de komende weken alle lessen van Thorbecke online-digitaal worden gegeven. We proberen het onderwijs aan onze leerlingen, onder deze uitzonderlijke omstandigheden, zo goed mogelijk te continueren.
Ook blijven we leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) per email informeren. De communicatie is echter ook op deze website te vinden zodat alle informatie snel terug te vinden is.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen per mail.

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_openen_VO_%2820200630_versie_def%29.pdf?1593525289

Diverse brieven (klik op de link)

Algemene informatie

De overgangsregeling 2019-2020 is i.v.m. de corona-crisis aangepast. Hieronder vindt u de overgangsnormen die gelden voor het schooljaar 2019-2020.

2020-233-krk informatie einde schooljaar.

 2020-230-tro leerlingenquête

2020-228-krk diplomering 4 mavo

2020-229-krk diplomering 5h en 6a

2020-225-bou afsluiting schooljaar klas 1

2020-226-bou afsluiting schooljaar klas 2

2020-223-boo-roe afronding schooljaar 4ha, 5a

2020-224-boo-roe afronding schooljaar 3ha

2020-221-hem toetsweek 4, 3m

2020-219-boo toetsweek 4

2020-219b-boo nummers toetsweek 4

Overgangsregeling coronatijd

2020-203-krk Corona update mei en overgangsregeling

2020-202-krk bijlage Overgangsregeling coronatijd

2020-202-krk Corona update mei en overgangsregeling

2020-200-ved wijziging datum boekhoudexamen 5a

2020-193-krk corona-update april

2020-190-krk Onderwijs en toetsing op afstand

brief ouders leerlingen 1-4-2020

Brief_corona_maart_2 (002)

2020-188-ufk opgave examen Boekhouden

2020-183-krk brief update leerlingen

2020-182-krk brief update ouders

2020-175-krk corona-informatie TSG

2020-175b-krk bijlage geannuleerde buitenschoolse activiteiten corona

2020-173-vre-krk Corona_fast lane reizen

2020-156-krk corona skireis 2

Informatie Examenjaar

2020-194-hem-ton 4m periode na meivakantie

2020-192-hog-roe 6a periode na meivakantie

2020-191-app-boo 5h periode na meivakantie

2020-186-roe-hog aangepast toetsrooster en -stof 6a

2020-185-boo-app aangepast toetsrooster en -stof 5h

2020-184-hem-ton aangepast toetsrooster en -stof 4m

2020-172-krk 6A Aangepast toetsrooster data en leerstof

2020-169-tro schoolexamens brief aan leerlingen

Schoolmaatschappelijk werk

2020-168-wil invulling z11, leerling

2020-167-wil invulling z11, ouders

 

Extra onderwijs ondersteuning

De professionals uit het ondersteuningsteam zijn de komende periode beperkt aanwezig op de Thorbecke scholengemeenschap. De begeleiding van leerlingen wordt waar mogelijk digitaal en/of telefonisch voortgezet.

 

Dyslexie ondersteuning: Mariken Blaauwhof, m.blaauwhof@ooz.nl
Remedial teaching: Arieke Zandbergen, a.zandbergen@ooz.nl
Lokaal Z11: medewerkers Z11, z11-tsg@ooz.nl

Jeugd en Gezinswerker is bereikbaar voor vragen of urgente situaties: Janna oosting, j.oosting@swt.zwolle.nl

Online-digitaal onderwijs