Help! Rustig :)

Help! Rustig 🙂

Een nieuwe school kan overweldigend zijn en soms kan je denken: HELP! Dan zeggen wij: rustig maar. Want je hebt een mentor die jou begeleidt, twee apps om je op de hoogte te houden en extra ondersteuning als leren niet vanzelf gaat.

 

Jouw aanspreekpunt: de mentor

Bij je mentor kan je terecht met alle vragen over school. Hij is er om jou wegwijs te maken op Thorbecke. Ook willen we graag dat je met plezier naar school gaat. Daarom vraagt de mentor regelmatig hoe het met je gaat. Tijdens de wekelijkse begeleidingsuren bespreek je met je klas hoe jullie voor een prettige sfeer kunnen zorgen. De mentor helpt jullie daar natuurlijk bij. Ook helpt hij bij het plannen, organiseren en voorbereiden van je huiswerk. De mentor praat ook met jou en je ouders. Op mentoravonden en als het nodig is wat vaker. Zo leert hij jou en je ouders goed kennen en weet hij precies wat jij nodig hebt om met plezier naar school te gaan.

 

Cijfers, huiswerk en je rooster

Naar welk lokaal moet ik? Wat voor cijfer heb ik? En: hadden we nog huiswerk? Op deze vragen wil je snel antwoord. Gelukkig hebben we daar twee apps voor: Magister en Zermelo. In Magister vind je huiswerk, studiewijzers, oefenmateriaal en cijfers. Ook kan je in deze app een bericht naar je docenten sturen of je verslagen inleveren. Je rooster vind je in de app Zermelo. Heel handig!

 

Lastige vakken

Lukt het niet helemaal met Nederlands, Frans, Duits, Engels of wiskunde? Geen paniek! In klas 1 en 2 kan je steunlessen volgen. Je mentor weet hier alles van en kan samen met jou een plannetje maken. In de steunles krijg je extra uitleg en opdrachten, zodat je zo snel mogelijk weer kan aanhaken bij het vak dat jij lastig vindt.

 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat elke school voor passend onderwijs moet kunnen zorgen. Dat heet de zorgplicht. Leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, kunnen op Thorbecke naar Z11 (ZELF): een vaste plek in de school met deskundige begeleiding.

Z11 biedt:

  • een stille werkplek,
  • begeleidingsgesprekken,
  • ondersteuning bij planning en organisatie van huiswerk,
  • (preventieve) dyslexiebegeleiding,
  • een plek om tot rust te komen.

Met jou, je ouders en de zorgdeskundigen wordt overlegd of je extra zorg nodig hebt en of de school deze kan bieden.