Atheneum

Krijg je in groep 8 een vwo-advies, dan kom je bij ons in een atheneumklas. Wij investeren op het atheneum in extra kennis, wijsheid en onderzoeksvaardigheden. Op Thorbecke bieden wij specifieke trajecten aan, zodat je kunt kiezen voor meer verdieping of juist afwisseling met je reguliere vakken.

Onderbouw

In de onderbouw maak je kennis met onze school, de vakken en het zelfstandig werken. Atheneumleerlingen volgen vanaf klas 1 vakken zoals filosofie en wetenschapsoriëntatie. Deze vakken bereiden je nog beter voor op een vervolgstudie.

Bovenbouw

In de bovenbouw komen leerlingen in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is de profielkeuze. Een profiel is een combinatie van een aantal vakken. Het bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en het vrije deel. Het profieldeel mag je zelf kiezen en bestaat uit een aantal vakken dat bij elkaar hoort. De vier profielen komen overeen met verschillende vervolgstudies en plekken waar je later kunt werken.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)

Zie ook de pagina met alle informatie over de tweede fase voor havo en atheneum

Missie en Visie

In het schoolplan van Thorbecke leest u / lees jij waar de school voor staat en welke ontwikkeling de school de komende jaren doormaakt. ‘Samen investeren in méér dan leren!

Klik hier voor het schoolplan: schoolplan COMPACT 2019 – 2023 def v2