Hart voor de leerling

Je gaat je bij Thorbecke snel thuisvoelen. Onze leerlingen komen namelijk van meer dan vijftig verschillende basisscholen. Wij herkennen verschillen en kwaliteiten, waardoor jouw talent komt bovendrijven.

Les krijgen op Thorbecke is leuk. Naast de normale schoolvakken kun je vakken kiezen die je interessant vindt, of waar je goed in bent.