Wij geven goed onderwijs

Samen investeren in meer dan leren

Dat is de titel van ons schoolplan. (schoolplan COMPACT 2019 – 2023 def v2 ) Het verwijst naar onze basis en naar onze toekomstplannen. Naar wie we zijn, naar waar we trots op zijn en naar waar we ons nog in willen ontwikkelen.

· Een goede relatie tussen leerling en docent brengt onze jeugd tot ontwikkelen
· Eigenaarschap betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor elkaar
· Door maatwerk krijgt elke leerling het onderwijsaanbod waarmee hij het best tot zijn recht komt

Dit zijn de drie pijlers die centraal staan in het strategisch beleidsplan van onze overkoepelende stichting “Openbaar Onderwijs Zwolle en regio”. Wij hebben deze pijlers als volgt vertaald voor onze school:

We gaan voor meer dan leren door eigenaarschap te vergroten en in te spelen op verschillen. Hierin investeren we samen: leerlingen, medewerkers, ouders en organisaties uit onze omgeving. Dat doen we door maatwerk te leveren. We gaan met elkaar in gesprek en werken samen in een inspirerende omgeving.

We zijn op de Thorbecke Scholengemeenschap volop bezig met het onderwijs van nu en het onderwijs van de toekomst. We hebben de basis goed op orde en dat willen we graag zo houden. Daarnaast hebben we oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en passen we ons onderwijs daarop aan. We zijn dan ook trots dat we wederom kunnen laten zien dat we tot een van de beste scholen in de regio horen.

Elsevier weekblad, 14 januari 2020:
https://onderzoek.elsevierweekblad.nl/onderzoek/beste-scholen-2020/60/kaart/

Een hartelijke groet,
namens alle medewerkers van de Thorbecke Scholengemeenschap,

Hiske Kromdijk, directeur