Decaan

Decaan

Een decaan is een leraar, die de leerlingen bij talrijke keuzemomenten begeleidt. De schooldecaan voert zo nodig gesprekken met de leerlingen. Die gesprekken gaan voornamelijk over profielkeuze, studie- en beroepskeuze of keuzevakken. De decaan praat met leerlingen ook over hun wensen, ambities en mogelijkheden. Zo ontwikkelen de leerlingen langzamerhand een beeld van zichzelf en van hun studie- en beroepsmogelijkheden.

 

Tweede Fase

In de tweede fase is de decaan een tweedelijnsfunctionaris geworden. Dat betekent dat de decaan de mentoren en het hele keuzeproces op het gebied van studie en beroep moet aansturen. Aangezien de mentor de leerlingen in het algemeen beter kent, ligt het ook voor de hand dat hij in eerste instantie de gesprekken met de leerling voert. Zo staat er bijvoorbeeld een speciaal GLB-uur op het rooster. In dat uur wordt veel aandacht aan loopbaanoriëntatie (LOB) besteed.

 

Mavo

In de mavo (onderbouw en bovenbouw) is de decaan formeel een tweedelijnsfunctionaris. In de praktijk is de mavodecaan zichtbaar bij activiteiten die te maken hebben met LOB en het proces van de vakkenpakketkeuze. De mavodecaan doet dit samen en in nauw overleg met de tutoren (mentoren) in de mavo. De tutoren zijn getraind in het voeren van LOB-reflectiegesprekken met leerlingen. De mavodecaan springt bij op het moment dat dit nodig is.

 

Infotheek

De decaan/mentor probeert de leerlingen zelf te laten ontdekken waar hun interesses en capaciteiten liggen. Hiervoor beschikt de decaan over vele hulpmiddelen. Voor oriëntatie op het gebied van studie en beroep kunnen de leerlingen de nieuwste brochures van de meeste opleidingen raadplegen. Bovendien zijn er veel websites waar informatie te vinden is.

 

Gidsen

De decaan beschikt ook over een aantal handboeken, zowel als gedrukte versie als een digitale versie (Keuzegids Hoger Onderwijs, Selectie, Studiewegen, etc). Deze gidsen geven zeer relevante informatie over alle opleidingen in het WO, HBO en MBO. In deze gidsen worden onder andere de volgende aspecten van de studies behandeld: inhoud van de studie, aanmeldingsprocedures, Open Dagen, selectiecriteria, kwaliteit van de studie, etc. Wanneer een leerling een bepaalde studie in gedachten heeft, dan kan het soms erg waardevol zijn om eens individueel of samen met de decaan deze gidsen door te nemen.

 

Loopbaanoriëntatie

Het schooldecanaat beschikt ook over een aantal geavanceerde computerprogramma’s, waarmee de leerling zelfstandig aan de slag kan.  Tijdens het op het rooster staande lesuur “Geïntegreerde Leerlingbegeleiding” (GLB) wordt onder leiding van de mentor veel aandacht aan loopbaanoriëntatie besteed.

 

Voorlichters

De decaan houdt zich ook bezig met de organisatie, coördinatie en evaluatie van de keuzebegeleiding. Zo nodigt een decaan bijvoorbeeld voorlichters, studenten en ouders op school uit om iets te komen vertellen over hun werk of opleiding.

Verder organiseert de decaan ouderavonden waarop hij voorlichting geeft over de profielkeuze en studie- en beroepskeuzemogelijkheden. Op deze avond krijgen de ouders uiteraard ook voldoende kans om vragen te stellen.

 

Wie zijn de decanen?

Binnen de Thorbecke Scholengemeenschap zijn er drie decanen werkzaam:

  • Mevrouw D. Bovet – decaan atheneum
  • Mevrouw P. Tuk – decaan havo
  • De heer N. Kok – decaan mavo

De decanenkamer van atheneum en havo bevindt zich op de 1verdieping van gebouw A en die van de mavo in het Leerwerkhuis op de begane grond van gebouw A.

In het algemeen kunnen de leerlingen altijd bij de decanen binnen komen lopen. De leerlingen zijn altijd welkom. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.