Examenreglement en PTA

Hier zijn de Programma’s van Toetsing en Afsluiting van de (voor-)examenklassen in te zien en te downloaden die gelden in het schooljaar 2021-2022.

Via de link zijn de Examenreglementen die van toepassing zijn in het cursusjaar 2021-2022 in te zien en te downloaden.

Examenreglementen

De examenreglementen van mavo, havo en atheneum zijn in te zien in het volgende document

Examenreglement Thorbecke 2021-2022

 

PTA’s 2021-2022

2021-2022 3M PTA

2021-2022 4M PTA

2021-2022 4H PTA

2021-2022 5H PTA

2021-2022 4A PTA

2021-2022 5A PTA

2021-2022 6A PTA