Maatschappelijke Stage

De maatschappelijke stage op de Thorbecke (MAS)

Wij hebben de MAS een beetje aangepast en zijn we gaan samenwerken met de decanen: vanaf nu geldt een deel van je uren ook voor LOB (Loopbaanoriëntatie). Hoe dat in zijn werk gaat, vind je hieronder.

Wat is een MAS/LOB stage?

Eigenlijk zijn het twee stages die aan elkaar gekoppeld worden

De maatschappelijke stage (MAS) is een vorm van leren buiten de school die je zo leuk en leerzaam kunt maken als je zelf wilt! Onder het motto: “Doe iets voor een ander en leer er wat van” ga je ergens echt vrijwilligerswerk doen.

Wàt je gaat doen, bepaal je zelf. Er zijn wel wat regels gesteld. Je mag bijvoorbeeld niet werk gaan doen dat normaal betaald wordt, of bij een familielid de tuin gaan harken. Het moet in “georganiseerd verband”, dus in een bestaande organisatie en het moet een klus zijn die altijd door vrijwilligers gedaan wordt of die anders blijft liggen omdat er te weinig mankracht is. Het mag niet onder schooltijd plaatsvinden.

De beroepsstage (LOB) is meer een oriëntatie op je latere beroep of studie. Je kunt dan meelopen met iemand die een beroep uitoefent dat je wel aantrekkelijk vindt. Bijvoorbeeld: je loopt een paar middagen mee bij een dierenarts, in een ziekenhuis, op een basisschool, etc. Dat mag dan weer wel bij een familielid of buurman. En het mag twee ochtenden maximaal onder schooltijd!

De school zal je helpen met het vinden van een leuke vrijwilligersklus (MAS), maar vaak weten ouders, vrienden en kennissen ook wel wat. De meeste leerlingen vinden een plek via de site van www.zwolledoet.nl of www.maszwolle.nl

Voorbeelden van een MAS:

  • In de vakantie helpen bij zomeractiviteiten voor kinderen
  • Training geven aan F-jes of andere activiteiten op de sportclub
  • Wilgen knotten of andere klussen in de natuur
  • Helpen bij gehandicaptensport
  • In de ouderenzorg gezelligheid brengen
  • Bij het Bevrijdingsfestival de boel helpen regelen
  • Sport – en cultuurevenementen in de stad
  • Buurthuisactiviteiten
  • Op school: Onioth, Open Dag, ouderavonden
  • Enz. enz.: er is nog veel meer!

Kies iets wat je leuk vindt en waar je trots op kunt zijn!

Voor de LOB-stage moet je zelf aan de slag en op zoek gaan, al zullen wij ook ons best gaan doen plekken te vinden.

En: het is verstandig om open te staan voor meer uren, dan krijg je meestal leukere klussen! Bij je examen krijg je een certificaat waarop staat wat je hebt gedaan en dat kan belangrijk zijn bij een studie of baantje. Steeds meer opleidingen vragen naar dit soort activiteiten.

 

Hoe weet je of je klus voor MAS geschikt is?

Je krijgt in september nog meer informatie over vrijwilligerswerk en dan krijg je ook nog wat uitgebreider te horen wat je allemaal kunt doen en hoe het in zijn werk gaat.

De Vrijwilligerscentrale Zwolle heeft een geschikte website waar je een heleboel op kunt vinden (www.zwolledoet.nl) en de TSG coördinator MAS zal je via Magister op de hoogte houden van plekken waar ze vrijwilligers nodig hebben.

En de LOB-stage?  Daarover ga je in overleg met de decaan (mevrouw Bovet voor atheneum en mevrouw Tuk voor havo).

Hoe ga je te werk?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt de MAS coördinator alle klassen langs om te vertellen wat je precies moet doen.

Wat is een maatschappelijk stage?

Een maatschappelijke stage (MaS) is een vorm van leren buiten de school die je zo leuk en leerzaam kunt maken als je zelf wilt! Onder het motto: “Doe iets voor een ander en leer er wat van” ga je ergens echt vrijwilligerswerk doen. De MAS is niet verplicht maar je mag dit doen op vrijwillige basis. De school biedt hiervoor de mogelijkheid. Wat je gaat doen, bepaal je zelf. Er zijn wel wat regels gesteld. Je mag bijvoorbeeld niet werk gaan doen wat normaal betaald wordt, of bij een familielid de tuin gaan harken. Het moet in “georganiseerd verband”, dus in een bestaande organisatie en het moet een klus zijn die altijd door vrijwilligers gedaan wordt of die anders blijft liggen omdat er te weinig mankracht is. Het mag niet onder schooltijd plaatsvinden.

 

Hoe vind je een leuke vrijwilligersklus (MaS)?

De meeste leerlingen vinden een plek via de site van http://www.zwolledoet.nl/, maar vaak weten ouders, vrienden en kennissen ook wel wat. Ook oudere leerlingen kunnen je vertellen wat leuk is om te doen. Vraag ook eens rond op je sportclub!

Hoe je te werk gaat wordt in de 3e klas en de 4e klas uitgelegd door de coördinatoren MaS. Via Magister krijg je ook de nodige info. Zoek ons anders even op!

Hoeveel uur moet je doen en wanneer moet je het doen?

In principe mag je zo veel of weinig uren maken als je wilt maar voor het behalen van een MaS-certificaat moet je in totaal 30 uur maken. Een maximum aan vrijwilligerswerk is er dus niet, dat bepaal je zelf (bedenk wat goed staat op je CV).

 

MaS en het plusdocument

Een voordeel is dat je alle activiteiten die je hebt gedaan in je maatschappelijke stage kan gebruiken voor het vullen van je portfolio voor het plusdocument. Het plusdocument wordt binnenkort ingevoerd voor leerlingen van de mavo, havo en atheneum vanaf het derde leerjaar. Het plusdocument is een bijlage bij jouw diploma aan het eind van je schoolloopbaan. Het is een opsomming van alle extra activiteiten die jij gedurende jouw schoolcarrière gedaan hebt, maar het geeft ook aan welke persoonlijke groei jij hebt doorgemaakt. Steeds meer vervolgopleidingen hebben een toelatingsprocedure met een gesprek over wat jij als leerling buiten het verplichte schoolprogramma hebt gedaan. Met jouw persoonlijke plusdocument, kun je dat aantonen. Als basis voor jouw plusdocument, houd je gedurende alle schooljaren een portfolio bij.

Voor alle MaS uren geldt: het mag niet onder lestijd, het moet na de lessen gebeuren of in het weekend, in een vakantie. Het is verstandig om open te staan voor meer uren, dan krijg je meestal leukere klussen! Bij je examen krijg je een certificaat waarop staat wat je hebt gedaan en dat kan belangrijk zijn bij een studie of baantje. Dit certificaat geeft een zwaarder gewicht aan je plusdocument! Steeds meer opleidingen vragen naar dit soort activiteiten.

Jij bepaalt wat er op je certificaat komt te staan! Geen zorg: als je iets kiest dat je leuk vindt, is de maatschappelijke stage het leukste vak dat je hebt!

Succes!!

De coördinatoren: Meneer Meinen en meneer Koopman

Email: r.meinen@ooz.nl

j.koopman@ooz.nl

 

Hieronder staan de formulieren voor de MAS.

def-maatschappelijkformulieren-2018