Regels en Veiligheid

Veiligheid en Regels
Op deze pagina vindt u de meest voorkomende regels en afspraken die op onze school gelden. Doel van deze regels is de bewoners en bezoekers van de Thorbecke scholengemeenschap zowel fysiek als geestelijk een veilige leer- en leefomgeving te bieden. U begrijpt dat deze regels en afspraken richtinggevend zijn en afhankelijk van de context toegepast worden.

Huisregels Top 3

Samen zijn wij de school:
1. helpen wij elkaar,
2. doen wij niets waar anderen last van hebben,
3. houden wij ons aan afspraken.

Verzuim-verlofkaart 2016 I

Alle gedragsregels

14-12-2020 protocol cameratoezicht OOZ en TSG

dec 2020 Reglement gebruik schoollaptops Thorbecke SG

2e Fase havo en atheneum

Leerlingenstatuut

Leerplicht

Pestprotocol en digitaal pesten

Procedure bij blessure

Thorspor regels 5 havo

Toelating

Toetsreglement TSG

Veiligheid

Werkweek regels

Ziekte en verzuim

OOZ SchoolVeiligheidsPlan 2015