Goede resultaten

Onderwijskwaliteit op Thorbecke SG

Thorbecke SG staat bekend vanwege het gedegen en goede onderwijs dat er verzorgd wordt. Dit blijkt ook uit de cijfers.

Een van de doelstellingen van de school is om leerlingen zo snel mogelijk op de juiste leerweg te plaatsen. Daarvoor hanteert Thorbecke in de onderbouw aparte atheneum klassen, aparte mavo klassen en zogenaamde dakpanklassen waar op twee niveaus les gegeven wordt. Dat betreffen klassen voor mavo/havo en klassen voor atheneum/havo. Het rendement geeft antwoord op de vraag: hoeveel leerlingen zitten in het derde leerjaar op het niveau dat van hen mag worden verwacht overeenkomstig het basisschooladvies.

Examencijfers

Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal schriftelijk eindexamen (CE). Voor het verschil tussen SE en CE geldt als norm dat het verschil niet groter mag zijn dan 0,5 punten. Op Thorbecke is het verschil steeds een negatief getal. Dat betekent dat leerlingen het CE beter maken dan het SE.

Tevreden?

Thorbecke hecht aan het oordeel van ouders en leerlingen over de school. Daarom doet Thorbecke jaarlijks mee aan tevredenheid onderzoeken die uitgevoerd worden door ” Kwaliteitsscholen”. Zowel ouders als leerlingen worden bevraagd op verschillende domeinen.

Het gehele onderzoek staat hieronder in pdf.

Onderwijskwaliteit-op-Thorbecke-SG.pdf (195 downloads)