Schoolkosten

Digitaal factureren

Vanaf schooljaar 2015-2016 maakt de Thorbecke Scholengemeenschap gebruik van digitaal factureren via WIS collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen u een drietal betalingsmogelijkheden (iDEAL, een overboeking of incasso). U krijgt vervolgens automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL), een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt overboeken) of met een bevestiging van uw incasso-opdracht. Een en ander is afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze.

Heeft u vragen over WIS collect, de vrijwillige ouderbijdrage of de factuur, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie via finan-tsg@ooz.nl

De kosten per leerjaar worden in onderstaand overzicht aangegeven.

Overzicht schoolkosten 2019-2020 klas 1

Overzicht schoolkosten 2019-2020 klas 2

Overzicht schoolkosten 2019-2020 klas 3

Overzicht schoolkosten 2019-2020 klas 4

Overzicht schoolkosten 2019-2020 klas 5

Overzicht schoolkosten 2019-2020 klas 6

 

Instructievideo voor ouders over WIS Collect

We hebben veel vragen gehad of we het gebruik van WIS Collect zouden kunnen uitleggen in de vorm van een video. Naar aanleiding van deze verzoeken hebben we een instructievideo gemaakt waarin aan de ouders wordt uitgelegd hoe zij WIS Collect kunnen gebruiken.

Een uitleg over WIS Collect staat in onderstaand Pdf-bestand.

handleiding-wis-collect-ouders

 

Schoolboeken

De overheid stelt een bedrag per leerling beschikbaar. De school dient hiervoor alle lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is te verstrekken. Hieronder wordt verstaan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/ DVD’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door de school gemaakt materiaal, licenties online materiaal.
Ouders bestellen zelf de boeken en zijn daarna zelf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging.
De schoolboeken worden door de ouders zelf besteld. U ontvang hiervoor een inlogcode.
• Ga naar www.vandijk.nl
• Kies voor ‘bestel je boekenpakket’
• Selecteer je school
• Volg de instructies op het scherm
• Plaats je bestelling

Bestel ruim voor de zomervakantie, dan worden de boeken uiterlijk een week voor het nieuwe schooljaar thuis afgeleverd.

 

Financiële ondersteuning betaling ouderbijdrage

Voor sommige ouders en/of verzorgers kan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een flinke post zijn. Als het erg moeilijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen omdat van een uitkering of minimumloon rondgekomen moet worden, zijn er een aantal instanties die onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning kunnen bieden. Uiteraard is gespreide betaling in overleg altijd mogelijk.

 

  1. Gemeente Zwolle, 

www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen

– in de leeftijd van 12 tot 17 jaar 
– met een inkomen van ten hoogste 110% van het

minimuminkomen
– woonachtig in de gemeente Zwolle

 

 

  1. Stichting Meedoen

Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van die huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen (bijstandsnorm) of wanneer er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schuldsanering. Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, muzische vorming of een club. Voor kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun horizon. Ze maken sociale contacten en leren zich handhaven in een groep. In heel veel gezinnen is het lastig om kinderen mee te laten doen met deze dingen: het is gewoon vaak te duur. Voor die gezinnen willen wij hulp bieden. Door bijvoorbeeld bij te springen in de kosten van schoolreisjes en andere schoolactiviteiten. Ook helpen wij kinderen die graag willen dansen of bij een muziekvereniging willen. Van belang is dat de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind in sociaal opzicht kan deelnemen, kortom meedoen met anderen.

 

Voor wie is Meedoen bedoeld?
Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:
– in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
– met een inkomen van ten hoogste 110% van het

minimuminkomen of ouders die in een lopende

Schuldregeling(cfm. NVVK) of Schuldsanering

(WSNP) zitten.
– uit de gemeente Zwolle.
De aanvraag wordt beoordeeld op het voldoen aan de inkomensnorm, maar ook of de reden van aanvraag, de activiteit overeenkomt met de doelstelling. Daarbij wordt m.i.v. 2014 een maximum bedrag van 350 euro per kind per jaar gehanteerd. De ouders/verzorgers kunnen per kind 2 activiteiten aanvragen. (geen bijdragen beneden de € 20,-).
Stichting Meedoen Zwolle betaalt voor die ouders of verzorgers de kosten van:

  • schoolreisjes, werkweken en schoolkampen
  • dans, toneel, muzikale vorming, scouting en
  • andere zaken waardoor kinderen zich kunnen ontplooien.

Meer informatie en om een aanvraagformulier te downloaden: http://www.meedoenzwolle.nl/aanvraag-indienen_15_0.html

 

 

  1. Stichting Leergeld Salland

www.leergeld.nl
Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:

– in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale

financiële middelen

– een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%

van het bijstandsniveau ligt.

– woonachtig in de gemeente Raalte

Gemeente Raalte

http://www.raalte.nl/wonen-leven/laag-inkomeno_41167/item/bijzonderebijstand_4697.html

 

 

  1. Gemeente Dalfsen
    http://www.dalfsen.nl/DigitaalLoket/Productenoverzicht1/archief.htm?dbid=248&typeofpage=65528