Zorg voor leerlingen

De Thorbecke Scholengemeenschap vindt het van groot belang dat de leerlingen zich goed voelen op school. De mentor houdt dat in de gaten. Hij heeft contact met andere docenten en begeleiders binnen en buiten de school. Als ouder of verzorger kunt u ook altijd bij de mentor terecht.

Daarnaast is er in elk team een leerlingbegeleider, die leerlingen kan helpen en doorverwijzen. Verder zijn een aantal interne en externe zorgspecialisten in de school aanwezig.

Gelukkig rollen de meeste leerlingen zonder veel problemen door hun schoolcarrière. Sommigen hebben extra hulp of begeleiding nodig. Niet alleen in de eerste jaren, maar juist in de jaren die volgen. De TSG probeert jongeren de hulp te bieden die ze nodig hebben. En als we er samen niet uitkomen, schakelen we deskundigen in. In alle gevallen worden de ouders erbij betrokken.

Er is op school een zorgkaart verkrijgbaar. Daarop zijn alle vormen van algemene leerlingbegeleiding en van de specialistische zorg, die op de TSG geboden worden, beschreven. De TSG is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV VO 23.05. Op deze website worden van een aantal onderdelen van de zorgkaart extra informatie gegeven.

De folder Zorg voor leerlingen kunt u hier vinden. Ook informatie betreffende ondersteuningsmogelijkheden staat hieronder.

TSG_brochure_lokaal Z11_2018

Schoolondersteuningsprofiel ahm 2019-2023